NP 13.13

År

Særtrekk  Lik NP 13.12

Metalltype  Aluminium

Skrift på forside  Christiansunds Dampbaadssamlag

Skrift på bakside  * 5 * ØRE

Størrelse, mål  27 x 21 mm

Opplag  500

Annet

Vekt ~ 0,87 g

Det er 2 poletter som har fløyte på stimrør, NP 13.12 og NP 13.13

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no