Kristiansunds Telefonselskap A/S

Etablert     1921 (1893)

Opphørt     1.jan 1967 

Kristiansunds Telefonselskap A/S er en fortsettelse av Kristiansunds Telefonaktieselskap som ble opprettet i 1893. Formålet er telefondrift. Ble senere utvidet til også omhandle handel og industriell virksomhet.

Ved stortingsvedtak 9. desember 1963 ble det bestemt at Kristiansunds Telefonselskap A/S` anlegg blir innløst av Telegrafverket: “Etter avtale mellom Telegrafstyret og Kristiansunds Telefonselskap AS skal Telegrafverket overta anlegget 1. januar 1967”.

Holdt til i flotte  Langveien 36, som ble bygd i 1916 og som overlevde bybombingen i 1940

Kilde: Stortingsforhandlinger (ib. utg.). 1966/67 Vol. 111 Nr. 1

Kategori: Stikkord:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no