Kristiansund og Oppdal Auto A/S

Etablert     1932

Opphørt     1982

Selskapet ble stiftet 17. mai 1915 under navnet A/S Sundal-Opdal Auto (SOA) og etablerte rutekjøring Sunndalsøra-Oppdal. Etter hvert ble det utstrakt samtrafikk med NSB over Oppdal stasjon. Hovedkontoret var på Sunndalsøra.

Veinettet ble gradvis utbygd langs Sunndalsfjorden mot Kristiansund, og rutene ble forlenget i takt med dette. I 1932 tok selskapet navnet Kristiansund-Oppdal Auto AS (KOA) og selskapets hovedrute var i alle år Kristiansund–Tingvoll–Sunndalsøra–Oppdal. I 1982 ble selskapet fusjonert inn i Eira – Eidsvåg Billag A/S. Diverse fusjoner av selskaper i årene som fulgte

Kilde: Wikipedia

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no