John Moses

Født     1781

Død     1849

John Moses (den yngre) (født 16. april 1781 i Kristiansund, død 29. januar 1849 Limehouse i London) var skipsreder og medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814. Han representerte Christiansund, og knyttet seg til unionspartiet.

John Moses var 33 år gammel i 1814, og han kom fra en kjøpmannsfamilie av britisk herkomst, som hadde slått seg ned i Kristiansund fra 1740-årene for å drive eksport av fisk. Som 20-åring i 1802 startet han eget firma framfor å begynne i farens. Da han ble valgt til riksforsamlingen, var han Kristiansunds fremste forretningsmann med hånd om en tredjedel av byens handelsflåte. Etter riksforsamlingen forlot han Norge til fordel for Storbritannia og Frankrike, der han forsøkte å berge forretningene. Under lavkonjunkturen etter Napoleonskrigene gikk han i 1818 konkurs. I politikken deltok han aldri mer aktivt. 1846 drev han et skipsutstyrs- og agenturfirma i Limehouse øst for London, og der døde han noen år senere. (Wikipedia)

I 1810 utstedte Moses egne sedler (Nordmøre museum)

Kategori: Stikkord: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no