Gulla, Olaus B.

Etablert     1894

Opphørt     1996

Tekst fra 1942 – og boken “Kristiansunds Næringsliv, 200-års jubileet 1742-1942”:

“Ble grunnlagt 15 Juni 1894 av avdøde kjøpmann Olaus B. Gulla.

Forretningen, som ved starten omfattet kolonial- og manufakturvarer, hadde sine første lokaler i Beyer gården i Storgaten, hvor Lars Hansen senere bygget sin store forretningsgård. I 1901 leiet firmaet lokaler i første etasje i den store eiendom ved Vågekaien, hvor Lossius Hotel den gangen var. Allerede et par år senere kjøpte Gulla eiendommen, og her har forretningen senere hatt sine lokaler.

Firmaet fikk tidlig en stor kundekrets og etterspørselen av dets varer steg fra år til år. Spørsmålet om utvidelse av lokalene meldte seg derfor tidlig, og disse utvidelser ble foretatt med visse mellomrom slik at forretningen tilslutt opptok alle tre etasjer i den store forretningsgården, som hadde en særdeles heldig beliggenhet, og som med sin 23 meter fasade bød de beste betingelser for heldige og virkningsfulle utstillinger.

I årenes løp har forretningen utvidet sitt interesseområde flere ganger, og omfatter både detalj og engros-omsetning. Firmaet driver en utstrakt konfeksjonsvirksomhet, og skaffer således arbeide til mange mennesker. Videre omsetter forretningen alt slags utstyr for herrer og gutter, samt reiseeffekter, og har egen avdeling for alt slags skotøy. Den siste forandring av forretningslokalene før bybrannen, ble foretatt høsten og vinteren 1939-40, idet disse da gjennomgikk en omfattende modernisering og utvidelse. Dessverre nøt firmaet liten glede av dette, da forretningsgården brente ned under bybrannen i April 1940.

I den første tid omsatte firmaet sine varer vesentlig i Kristiansund, Nordmøre og enkelte kyststrøk i Trøndelag, men etter at engros omsetningen ble opptatt ble markedet utvidet og omfatter nå Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag også delvis Nordland. Disse distriktene bereises regelmessig av firmaets to reisende. Omsetningen er øket tilsvarende.

Før brannen hadde omkring 20 funksjonærer ansettelse i firmaet, som gjennom en årrekke hadde vært et av de største i sin bransje.

Umiddelbart etter bybrannen begynte firmaet omsetningen av den reddete varebeholdning fra provisoriske utsalgssteder på Langøya, Henda, Flatøya og Rensvik. Firmaets første utsalg her i Kristiansund etter brannen var i en privatbolig i Langveien 56, men allerede i august måned kunne omsetningen begynne i brakke på forretningens gamle tomt. Forretningsbarakken har en grunnflate på 180 kvm. Dessuten har firmaet oppført en lagerbygning på 200 kvm i Allans gate.

Høsten 1940 opprettet firmaet egen filial i herre- og gutteutstyr i Kaibakken.

Forretningens grunnlegger, kjøpmann Olaus B. Gulla, var født i Surnadal 1866. Han gjennomgikk gardens underoffiserskole i Stockholm, men kom snart inn i forretningslivet her i Kristiansund, først hos kjøpmann O. Mikkelsen og senere i firmaet Brødrene Larsen inntil han etablerte egen forretning. Kjøpmann Olaus B. Gulla døde i 1926, og firmaet ble da overtatt av hans sønn Bjarne Gulla.

Kjøpmann Bjarne Gulla er født i Kristiansund 27. april 1897. Etter å ha tatt artium her i byen, gikk han Otto Treiders handelsskole i Oslo, hvoretter han reiste til Amerika. Han oppholdt seg så i ca 4 år i USA og arbeidet i forretninger i New York, Chicago og San Francisco, foruten at han besøkte flere byer i Canada. Hjemreisen la han over Hawaii, Japan, Kina og India, hvor han oppholdt seg noen tid på hvert sted. Gulla har også oppholdt seg flere måneder i Frankrike og Tyskland i studieøyemed. I 1923 begynte han i sin fars firma, som han fra 1926 overtok og siden har ledet som eneinnehaver (1942).”

Stort sett hatt butikk ved Vågeveien .

I 1952 startet Bernt Gulla avdeling på Sunndalsøra (avsluttet i 1982), flyttet til KSU i 1960 – og overtok familebedriften i 1970. De hadde også avdeling på Oppdal fra 74-84.  I 1984 skiftet man navn til Gulla Match, for å vise tilknytning til Match-kjeden.

I 1994 (jubileumsåret) ble den tradisjonsrike familiebedriften overtatt av noen utenfor familien. I 1996 var det opphørssalg

Kilder: Tidens Krav mars 1994, juni 1994, juni 1996

Kategori: Stikkord: ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no