Goma Fabrikker

Etablert:  1932 (1899)
Opphørt:  2017 (Ello)

AS Aktiesmørfabriken Goma (link) måtte skifte navn i 1932/33, da de ikke produserte smør - men margarin. I samme periode utvidet man produksjonen til også å inkludere såpe.

Det nye navnet ble AS Goma Fabrikker. Etterhvert ble det mest fokus på såpe/rengjøringsmidler og kosmetikk,  og margarinproduksjonen opphørte i 1960. Den som er interessert i Goma Fabrikkers spennende historie - så anbefales jubileumsboken fra 2000 - forfatter Anders Jensen.

Under; en filmsnutt fra Nordmørsmusea.

Deretter en mottatt presentasjon. 

Nederst; et reklamehefte fra Goma Fabrikker med bla. endel bilder fra fabrikken

En mottatt presentasjon lagd i forb. med ELLO's 100-års jubileum i 2000:
Reklamehefte (fra krigsårene ?):

Kategori:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no