Goma Fabrikker

Etablert 1932 (1899)
Opphørt 2017 (Ello)

AS Aktiesmørfabriken Goma (link) måtte skifte navn i 1932/33, da de ikke produserte smør – men margarin. I samme periode  utvidet man produksjonen til også å inkludere såpe.

Det nye navnet ble AS Goma Fabrikker.    Etterhvert ble det mest fokus på såpe/rengjøringsmidler og kosmetikk,  og margarinproduksjonen opphørte i  1960 .      (for den som er interessert i Goma Fabrikkers spennende historie – anbefales jubileumsboken fra 2000 – forfatter Anders Jensen)

Under; en filmsnutt fra Nordmørsmusea. Deretter en mottatt presentasjon.  Nederst; et reklamehefte fra Goma Fabrikker med bla. endel bilder fra fabrikken

 

En mottatt presentasjon  lagd i forb. med ELLO’s 100-års jubileum i 2000:

 

Reklamehefte (fra krigsårene ?):

Kategori: