Bjørn B. Enge

Etablert ?
Opphørt ?

 

Skokremboks.    Bjørn B Enge overdro sitt syverksted til formuende Anders Ervig i 1887, og ble selv bestyrer i A. Ervigs «oljeklæde-fabrik» som startet i 1888 (Kristiansunds historie – bind 5).

Boks er nyere enn 1894 (ref. premiering som vises på boks), men det er ukjent om Bjørn B Enge produserte dette mens han arbeidet hos A. Ervig – eller om han hadde sluttet hos A. Ervig.

Kategori: