Bjørn B. Enge

Etablert     ?

Opphørt     ?

Skokremboks.    Bjørn B Enge overdro sitt syverksted til formuende Anders Ervig i 1887, og ble selv bestyrer i A. Ervigs “oljeklæde-fabrik” som startet i 1888 (Kristiansunds historie – bind 5).

Boks er nyere enn 1894 (ref. premiering som vises på boks), men det er ukjent om Bjørn B Enge produserte dette mens han arbeidet hos A. Ervig – eller om han hadde sluttet hos A. Ervig.

Kategori:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no