Andry Aasbø

Etablert     1938

Opphørt     1968

Andry Aasbø drev landhandel på Rensvik.  I 1941 ble tomt til nytt butikklokale kjøpt, Butikken lå rett der østlig innkjøring til Shell-stasjonen ligger. Drev frem til 1968, da overtok nevøen Per Arne Aasbø Holten. Da skiftet butikken også navn til Rensvik Kolonial. I 1976 ble selskapet overdratt til  Rena-Mat A/S. I 1989 overtok garnbutikken Tingeling lokalene. Solstudio overtok lokalene midten på nitti-tallet.  Høsten 2006 ble bygget omsøkt revet – da det skulle lages ny innkjørsel til Rensviktunet.

For den som søker mer informasjon om Andry Aasbø’s landhandel – eller masse annen informasjon fra Frei – så anbefales Frei Historielag sin årbok fra 2022.

Kilder: “Gards og ættesoge for Frei” bind II, Tidens Krav 3 okt 1968, Tidens Krav 27 nov 1976, Tidens Krav 20 nov 1989

Kategori: Stikkord: , , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no